18.04.2024

24 снежня на змярканні ў кожным каталіцкім доме рыхтуецца накрыты стол, за якім збіраецца ўся сям’я, каб за вігілійнаю вячэраю ўсім разам перажываць вялікую радасць, якую больш за дзве тысячы гадоў таму гэтая ноч прынесла ўсім людзям добрай волі, і каб вітаць прыходзячага ў свет Хрыста.
Як усё чалавецтва калісьці чакала прыйсця Збаўцы, так заўсёды святу Божага Нараджэння папярэднічае Адвэнт – час падрыхтоўкі, час навяртання сэрцаў, час радаснага чакання. Яго завяршае менавіта гэтая вігілійная вячэра. Святочны настрой і прыгожыя, шчырыя пажаданні дабра і шчасця ў гэты вечар спалучаныя са строгім пастом: сярод страваў, якія знаходзяцца на стале, толькі посныя стравы.
У тым, што датычыць стала, у свеце і нават у нашай невялікай краіне, існуе шмат розных традыцый і звычаяў. Але ўсе беларускія католікі неадменна распачынаюць вігілійную вячэру з дзялення аплаткай – прэсным белым хлебам, загадзя асвячаным у касцёле. Аплатка – гэта сімвал Хрыста, які, прыняўшы чалавечае цела, аддаў сябе самога за жыццё свету, і да сканчэння вякоў прабывае з намі ў Хлебе эўхарыстычным.


Калі ўсе сабраліся, бацька, або хтосьці самы старэйшы ў сям’і, пры святле свечкі, што сімвалізуе бэтлеемскую зорку, чытае ўрывак з Евангелля паводле святога Лукі, у якім апісваецца нараджэнне Езуса ў Бэтлееме. Затым, пасля супольнай малітвы, усе бяруць у рукі аплаткі і, падыходзячы адзін да аднаго, абменьваюцца святочнымі пажаданнямі. Пры гэтым трэба падзяліцца аплаткай з кожным, хто ў гэты вечар знаходзіцца за адным сталом.
Пасля вячэры ўсёй сям’ёй ідуць у касцёл. Апрача штогадовага адзначэння пасхальнай таямніцы няма нічога больш старажытнага ў Касцёле, чым цэлебрацыя ўспаміну Нараджэння Пана і Яго першых аб’яўленняў. Святая Імша, якая цэлебруецца з надыходам ночы, называецца Пастэрка – ад лацінскага слова pastor (пастух) – бо першымі людзьмі, якім Анёлы абвясцілі цудоўную навіну пра Нараджэнне Хрыста, былі бэтлеемскія пастушкі, што ў тую ноч пасвілі непадалёк свой статак. Менавіта яны першыя прыйшлі і пакланіліся нованароджанаму Збаўцу, а разам з імі – іх жывёла.
Гэтую памятную сцэну сёння можна ўбачыць у кожным касцёле ў перыяд Божага Нараджэння: у найбольш заўважным месцы падрыхтаваныя яслі, у якіх ляжыць Дзіцятка Езус, над якім з пяшчотаю і любоўю схіляецца Яго Маці Марыя, святы Апякун Юзаф, і тут жа побач на сене – вол з вослікам, а крыху наводдаль з пашанаю кленчаць у вялікім здзіўленні сціпла апранутыя пастушкі…

*** *** ***
Вігілійныя сімвалы
Гэтае слова мае паходжанне ад лацінскага «vigiliare» і азначае начное чуванне. У каталіцкім Касцёле так называюць дні, якія папярэднічаюць найважнейшым святам. Але найчасцей гэтае слова мы звязваем з днём перад Божым Нараджэннем. Звычай вігілійнай вячэры з’явіўся ў Беларусі ў ХVІІІ стагоддзі.
Як толькі на небе загарыцца першая вечаровая зорка, уся сям’я збіраецца да стала. Памаліўшыся, усе дзеляцца паміж сабой аплаткам і гавораць прыгожыя пажаданні. Пасля гэтага распачынаецца вігілійная вячэра, якую яшчэ называюць куццёю (ад назвы крупяной кашы — куцці, якая абавязкова павінна быць у гэты вечар на стале). На стол ставяць толькі посныя стравы, але гэта не азначае, што яны могуць быць нясмачныя. Наадварот, у гэты вечар усё смачна, а за сталом пануе вясёлы, узбуджаны настрой. Не забудзьце пакінуць за сталом адно свабоднае месца на той выпадак, калі раптам да вас з’явіцца нечаканы госць, альбо на ўспамін пра таго, каго няма з вамі сёння.
Павячэралі? Цяпер самы час заспяваць калядкі, тыя, якія ўсе ведаюць і любяць. Да Пастэркі ў касцёле яшчэ застаецца крыху часу? Ну, вядома ж, цяпер можна зазірнуць пад калядную елачку і, магчыма, знайсці там для сябе падарунак. Радуемся! Весялімся! Імкнемся зрабіць штосьці прыемнае іншым!
Аплаткі
Па-лацінску «oblatum» — ахвярны дар. Дзелячыся аплаткам, мы ахвяруем іншаму чалавеку нашу ўдзячнасць, прабачэнне, мы дзелімся з ім сваёй дабрынёй. Дзяленне аплаткам пасля прачытанага ўрыўка з Евангелля і малітвы з’яўляецца найважнейшым момантам вігілійнай вячэры.
Белы абрус
Бель вігілійнага абруса нагадвае нам пра бездакорную чысціню алтара, а таксама чысціню нашых сэрцаў, думак і памкненняў у гэты цудоўны вечар.
Сена
Жменя сена пад белым абрусам на стале сімвалізуе яслі, у якіх спаў маленькі Езус у Бэтлееме.
Святочная елка
Звычай прыбіраць цацкамі елку на свята Божага Нараджэння нарадзіўся ў Германіі, але яго так палюбілі дзеці і дарослыя, што ён вельмі хутка распаўсюдзіўся па ўсім свеце. На Беларусі елкі пачалі ўпрыгожваць у ХVІІІ стагоддзі. Елка ставіцца ў нашых дамах у дзень, прысвечаны Адаму і Еве, і нагадвае нам пра райскае дрэва, а таксама пра дрэва жыцця.
Калядкі
Ну, хто не любіць спяваць гэтыя прыгожыя, вясёлыя песні? Дарэчы, іх не пачуеш у нейкі іншы перыяд года, напрыклад, летам. Гэта было б смешна, праўда? Тым часам, каля святочнай елкі альбо ў касцёле пры яслях, у якіх ляжыць Дзіцятка Езус, гэтыя песні проста неабходныя! Назва ж калядак паходзіць ад лацінскага «calendae» (у старажытным Рыме так называўся першы дзень кожнага месяца).
Падарункі
Езус, які нарадзіўся ў Бэтлееме больш за 2000 гадоў таму, — гэта вялікі дар людзям ад Бога Айца, які так палюбіў свет, што спаслаў у яго свайго адзінароднага Сына. Але ж Дзіцятка Езус таксама атрымаў у Бэтлееме падарункі ад пастушкоў і мудрацоў. Вось, аказваецца, адкуль бярэ пачатак звычай рабіць адзін аднаму падарункі ў ноч Божага Нараджэння!

*** *** ***

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Рождество- один из самых важных и красивых христианских праздников. Католики всего мира – Западная Европа, Северная и Южная Америка, Австралия, страны Африки и Азии – отмечают его 25 декабря. Рождество является государственным праздником в 145 странах мира.
Суть этого самого торжественного в католицизме праздника – рождение Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа, это праздник с тремя церковными богослужениями, совершаемыми в полночь, на рассвете и днем – в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе верующих. Церковь учит, что рождение Христа открыло возможность для спасения души и вечной жизни для каждого верующего.
Празднование католического Рождества начинается с восходом первой вечерней звезды, которая и возвестила всему миру о времени рождения Сына Божьего.
Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 в. н.э. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов. Возможно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником «Рождения Солнца Непобедимого» – иранского бога Митры.Этот праздник с принятием в Риме христианства наполнился новым содержанием. Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошел по причине одновременного празднования ранними христианами Боговоплощения – зачатия Христа – и Пасхи; соответственно, в результате прибавления к дате 25 марта 9-ти месяцев Рождество пришлось примерно на день зимнего солнцестояния.
В канун праздника – 24 декабря – соблюдается особо строгий пост, получивший название Сочельник, так как в этот день употребляется в пищу сочиво – сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна. По традиции, пост Сочельника заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды. В канун праздника вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя.
Далее Рождество отмечается в течение восьми дней. Второй день праздника, 26 декабря, посвящается памяти святого первомученика Стефана, третий день, 27 декабря – памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; четвертый день, 28 декабря – памяти святых Невинных Младенцев Вифлеемских, в этот день священники дают особое благословение детям. В воскресенье, выпадающее на один из восьми дней празднования Рождества или 30 декабря, если на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа Обручника. Празднование Рождества завершается 1 января, когда с особой торжественностью отмечается День Пресвятой Богородицы.

*** *** ***

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБЫЧАИ
Церковные и народные обычаи гармонично сплелись в праздновании Рождества. В католических странах хорошо известен обычай колядования – хождения по домам детей и молодежи с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ колядующие получает подарки: жареные каштаны, фрукты, пирожки, сладости и др. Скупых хозяев высмеивают и грозят им бедами. В процессиях участвуют различные маски, ряженые в шкуры животных, это действо сопровождается шумным весельем. Обычай этот неоднократно осуждался церковными властями как языческий, и постепенно с колядками стали ходить только к родственникам, соседям и близким друзьям.
О пережитках языческого культа солнца в рождественских святках свидетельствует традиция зажигания обрядового огня в домашнем очаге – «рождественское полено». Полено торжественно, соблюдая различные церемонии, вносили в дом, поджигали, одновременно творя молитву и вырезая на нем крест (попытка примирить языческий обряд с христианской религией). Полено посыпали зерном, поливали его медом, вином и маслом, клали на него кусочки еды, обращались к нему как к живому существу, поднимали в его честь бокалы вина.
Существует обычай в дни празднования Рождества преломлять «рождественский хлеб» – особые пресные облатки, освящаемые в храмах во время Адвента, – и вкушать его как перед праздничной трапезой, так и во время приветствий и поздравлений друг друга с праздником.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Но не только Рождественские облатки едят католики в канун Рождества. Особая и очень почитаемая традиция – собираться всей семьей за рождественским обедом и украшать праздничный стол богатыми и разнообразными традиционными блюдами – для каждой страны своими.
В Англии обязательные блюда на Рождество – запеченная в духовке индейка под соусом из крыжовника и рождественский пудинг, который обливается ромом, поджигается и пылающий ставится на стол.
В США к рождественскому обеду тоже непременно подается индейка, только под клюквенным соусом.
Во Франции праздник не праздник, если за рождественским столом нет индейки, запеченной в белом вине. Еще здесь едят устриц, паштет из гусиной печени, сыры и шампанское. Индюшка, утка или гусь – довольно распространенное рождественское блюдо.
В Дании едят утку или гуся, фаршированного яблоками, рисовый пудинг и сладкую рисовую кашу с корицей и изюмом.
В Ирландии на Рождество готовят индейку или окорок, в Греции – индейку в вине, в Литве и Германии – жареного гуся.
Немцы на Рождество обязательно ставят на стол блюдо с яблоками, орехами, изюмом и марципанами.
В Китае, где живет довольно много христиан, на Рождество готовят императорское блюдо – знаменитую утку по-пекински.
А вот на праздничных столах Австрии, Венгрии, балканских стран никогда не бывает рождественского гуся, утки, курицы, индюшки. Там считают, что птицу есть в этот вечер нельзя – улетит счастье.
В Бельгии во время рождественского обеда едят телячью колбасу с трюфелями, мясо вепря, традиционный торт, вино.
В Голландии – кролика, оленину или дичь.
Люксембург потребляет кровяную колбасу, яблоки, местное игристое вино.
Итальянцы в Рождество предпочитают ставить на праздничный стол рыбу или морепродукты и особый вид пасты – тортеллини и запивать все это шампанским.
В Испании подают зажаренного на вертеле молочного поросенка, которого запивают хересом. На праздничном столе каждого испанца обязательно будут присутствовать дары моря – креветки, крабы, лангусты, а также рождественские сладости – халва, марципаны, анисовые леденцы.
А Португалия в этот день питается баккалао – блюдом из сушеной соленой трески, которое запивают портвейном.
Очень обстоятельно готовятся к Рождеству в скандинавских странах. Недели за две до праздника режут рождественских поросят, делают кровяную колбасу, солят и коптят мясо. Затем приступают к приготовлению пива, которое варят в течение трех-четырех дней без перерыва с утра до вечера.
Праздник Рождества отмечают не только католическая и протестантская церкви, но и связанные с ними религиозные направления – те, кто следует в церковной хронологии за Григорианским календарем. Всего праздник Рождества Христова по этому календарю ежегодно отмечают около миллиарда человек в мире.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛЬ
Характерным элементом праздника Рождества является обычай устанавливать в домах наряженное дерево ели. Эта традиция зародилась у германских народов, в обрядности которых ель – вечнозеленое растение – была символом жизни и плодородия.
С распространением христианства среди народов Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными шарами ель обретает новую символику: ее стали устанавливать в домах 24 декабря, когда по западной традиции отмечается день Адама и Евы, как символ райского древа с изобильными плодами.
В контексте Рождества ель уже символизирует древо рая и вечную жизнь, которую вновь обретает человек через Нового Адама – Иисуса Христа. Евангельское повествование о том, что три волхва, пришедшие поклониться Младенцу Иисусу, поднесли Ему дары – золото, ладан и смирну, легло в основу традиции дарить в рождественские дни детям и друг другу подарки.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯСЛИ

Сцены из легенды о рождении Христа, отображающие Деву Марию, Святого Иосифа, Младенца Иисуса, и пришедших поклониться ему волхвов, лежат в основе еще одной очаровательной рождественской традиции: рождественских яслей, вертепов или сантонов.
Еще в XIII веке, во времена святого Франциска Ассизского, появился обычай выставлять в храмах для поклонения ясли, в которые помещается фигурка Младенца Иисуса. В католических костелах стали устраивать небольшие ниши, в которых изображались сцены из легенды о рождении Христа с помощью фигурок из дерева, фарфора, раскрашенной глины. Со временем ясли стали ставить не только в храме, но и в домах перед Рождеством. Они стоят несколько недель до Праздника свечей 2 февраля. Домашние сантоны – макеты в застекленных ящиках изображают грот, в яслях лежит младенец Иисус, рядом Богоматерь, Иосиф, ангел, пришедшие на поклонение пастухи, а также животные – бык, осел. Изображаются также целые сценки из народного быта: рядом со святым семейством помещают крестьян в народных костюмах и т.п.
В далекие времена, после распространения христианства в Европе, во многих семьях дети вместе со взрослыми готовили в канун рождественских праздников неприхотливые вертепы – ящики с марионетками – служившими местом для устройства кукольных представлений на библейские темы. Такие вертепы, или рождественские ясли, изображающие рождество Иисуса Христа, называются в Германии Weihnachtskrippe.
Внешне они похожи на макеты театральных декораций с фигурками Младенца Иисуса , Девы Марии, святого Иосифа, трех волхвов, пастухов и животных, повествующих о таинстве «тихой и святой ночи» в Вифлееме более двух тысяч дет назад. Материалами вертепов являются драгоценные металлы, дерево, фарфор, слоновая кость, картон, бумага и т. п.
Многие европейцы устраивают у себя дома миниатюрные рождественские ясли, их мастерят дети в детских садах и школах. Деревянные или восковые фигурки святого семейства можно приобрести у талантливых резчиков и кукольников на традиционных рождественских базарах.
Рождественские ясли сегодня можно видеть почти в каждой церкви католической Европы. Талантливо выполненные неизвестными церковными художниками-декораторами рождественские ясли заставляют благоговейно устремлять наши мысли к совершившейся тайне Боговоплощения, снова и снова открывать для себя высокий и благодатный смысл священного события в жизни мира – Рождества Христова, ставшего точкой отсчета нового исторического времени и положившего начало богатейшей христианской культуре.
Традиция устраивать рождественские вертепы существует и в России и Украине, где она появилась в XVI веке.
В центре католичества – Италии под Рождество в многочисленных церквах и практически в каждом доме, устанавливают такие композиции из фигурок, изображающие Святое семейство и сцены поклонения волхвов и пастухов Младенцу Иисусу. Эти композиции в Италии получили название “презепио” (“ясли”).

*** *** ***

Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников. Католики – Западная Европа, Северная и Южная Америка, Австралия, страны Африки и Азии – отмечают его 25 декабря.
Это государственный праздник в 145 странах мира.

Содержание праздника – легенда о рождении Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа. Это самый торжественный в католицизме праздник с тремя церковными богослужениями, совершаемыми в полночь, на рассвете и днем (то есть в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе верующих). Церковь учит, что рождение Христа открыло возможность для спасения души и вечной жизни для каждого верующего. Празднование Рождества начинается с восходом первой вечерней зари, которая возвестила всему миру о времени рождения Сына Божьего. Рождество отмечается в течение восьми дней (октавы).

Второй день праздника, 26 декабря, посвящается памяти святого первомученика Стефана, третий день, 27 декабря – памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (в этот день совершается обряд освящения вина); четвертый день, 28 декабря – памяти святых Невинных Младенцев Вифлеемских (священники в этот день дают особое благословение детям). В воскресенье, выпадающее на один из восьми дней празднования Рождества (октавы), или 30 декабря, если на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа Обручника. Празднование Рождества завершается 1 января, когда с особой торжественностью отмечается День Пресвятой Богородицы

Истоки празднования Рождества – в древних дохристианских культах: в эти дни зимнего солнцеворота на Древнем Востоке и в Римской империи праздновался день рождения «Непобедимого солнца» – иранского бога Митры. Христианский праздник соединился с зимним аграрным праздником в честь солнца и близкого пробуждения природы. В католических костелах с XIII века устраивались небольшие ниши, в которых изображались сцены из легенды о рождении Христа с помощью фигурок из дерева, фарфора, раскрашенной глины. Со временем ясли стали ставить не только в храме, но и в домах перед Рождеством. Они стоят несколько недель до Праздника свечей 2 февраля. Популярны домашние сантоны – макеты в застекленных ящиках, изображающие грот, в яслях лежит младенец Иисус, рядом Богоматерь, Иосиф, ангел, пришедшие на поклонение пастухи и животные – бык и осел. Ранее евангельские сцены в католических странах разыгрывались прихожанами, эти народные представления позже переместились на площади.

Рождественские праздники ознаменованы сочетанием церковных и народных обычаев. В католических странах хорошо известен обычай хождения по домам детей и молодежи в масках и шкурах животных с песнями и добрыми пожеланиями, аналогичный колядованию. В ответ молодежь получает подарки: колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки, сладости. Обычай этот неоднократно осуждался церковными властями, он не согласовывался со строгими правилами. Постепенно с поздравлениями стали ходить только к родственникам, соседям и близким друзьям.

Характерным элементом праздника Рождества является обычай устанавливать в домах наряженное дерево ели. Эта традиция зародилась у германских народов, в обрядности которых ель – вечнозеленое растение – была символом жизни и плодородия. С распространением христианства среди народов Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными шарами ель обретает новую символику: ее стали устанавливать в домах 24 декабря, когда по западной традиции отмечается день Адама и Евы, как символ райского древа с изобильными плодами.

В контексте Рождества ель уже символизирует древо рая и вечную жизнь, которую вновь обретает человек через Нового Адама – Иисуса Христа. Евангельское повествование о том, что три волхва, пришедшие поклониться Младенцу Иисусу, поднесли Ему дары – золото, ладан и мирну, легло в основу традиции дарить в рождественские дни детям и друг другу подарки.
По традиции в этот день принято собираться всей семьей за рождественским обедом, а праздничный стол украшают традиционные блюда – для каждой страны свои.

В Англии обязательные блюда на Рождество – запеченная в духовке индейка под соусом из крыжовника и рождественский пудинг, который обливается ромом, поджигается и пылающий ставится на стол.
В США к рождественскому обеду тоже непременно подается индейка, только под клюквенным соусом.
Во Франции праздник не праздник, если за рождественским столом нет индейки, запеченной в белом вине. Еще здесь едят устриц, паштет из гусиной печени, сыры и шампанское.
Индюшка, утка или гусь – довольно распространенное рождественское блюдо.

В Дании едят утку или гуся, фаршированного яблоками, рисовый пудинг и сладкую рисовую кашу с корицей и изюмом.
В Ирландии на Рождество готовят индейку или окорок, в Греции – индейку в вине, в Литве и Германии – жареного гуся.
Немцы на Рождество обязательно ставят на стол блюдо с яблоками, орехами, изюмом и марципанами.
В Китае, где живет довольно много христиан, на Рождество готовят императорское блюдо – знаменитую утку по-пекински.
А вот на праздничных столах Австрии, Венгрии, балканских стран никогда не бывает рождественского гуся, утки, курицы, индюшки. Там считают, что птицу есть в этот вечер нельзя – улетит счастье.

В Бельгии во время рождественского обеда едят телячью колбасу с трюфелями, мясо вепря, традиционный торт, вино.
В Голландии – кролика, оленину или дичь.
Люксембург потребляет кровяную колбасу, яблоки, местное игристое вино.
Итальянцы в Рождество предпочитают ставить на праздничный стол рыбу или морепродукты и тортеллини и запивать все это шампанским.
В Испании подают зажаренного на вертеле молочного поросенка, которого запивают хересом. На праздничном столе каждого испанца обязательно будут присутствовать дары моря – креветки, крабы, лангусты, а также рождественские сладости – халва, марципаны, анисовые леденцы.
А Португалия в этот день питается баккалао – блюдом из сушеной соленой трески, которое запивают портвейном.
Очень обстоятельно готовятся к Рождеству в скандинавских странах.

Недели за две до праздника режут рождественских поросят, делают кровяную колбасу, солят и коптят мясо. Затем приступают к приготовлению пива, которое варят в течение трех-четырех дней без перерыва с утра до вечера.
Праздник Рождества отмечают не только католическая и протестантская церкви, но и связанные с ними религиозные направления – те, кто следует в церковной хронологии за Григорианским календарем.

А вот норвежское традиционное рождественское блюдо-свиные ребрышки,готовятся в духовке,подаются с тушенной красной капустой и клюквенным вареньем!

Кроме ребрышек,делают индейку в духовке,котлеты,а также различные мясные нарезки.

А на десерт -миндальные колечки.

Часто едят, вместе с мороженым. Обычно подают в виде пирамидки, украшенной хлопушками и норвежскими флажками.
Католическое Рождество
Рождество – один из самых почитаемых и любимых праздников у христиан всего мира. Православные отмечают праздник 7 января, а католики – 25 декабря. Сегодня в Белоруссии живет немало католиков, а потому этот день официально является нерабочим.
Готовиться к празднику начинают задолго до него. У католического Рождества есть пять дней «предпраздненства» (с 20 по 24 декабря) и шесть дней «попраздненства» – с 26 декабря и до Нового года. По традиции в канун праздника соблюдается особо строгий пост. Этот день иначе называют Сочельником. Такое название произошло от названия основного блюда – сочива. Сочиво – это сваренные в меду зерна пшеницы и ячменя. Помимо сочива на столе может быть простая постная пища – овощи, фрукты, рыба, каша. Заканчивается сочельник с появлением на небе первой вечерней звезды.
У белорусов Рождество – семейный праздник, отмечаемый в кругу самых близких и родных людей. В сочельник все католики ходят на праздничную службу в церковь. В Минске, в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в этот вечер проходит торжественное богослужение, сопровождаемое органной музыкой и фейерверком. Специально к празднику в церкви выставляют ясли с фигуркой Младенца Иисуса. Эта традиция так прижилась, что сантоны – красочные макеты с яслями, младенцем, Богоматерью, ангелом, волхвами и животными – стали устанавливать в каждом доме.
После праздничного богослужения все католики отправляются домой, чтобы с появлением первой вечерней звезды, сесть за праздничный стол с уже совсем непостными яствами. На рождественский ужин принято готовить индейку с черносливом или аппетитного гуся, начиненного яблоками. Не возбраняется и выпить чарку традиционной зубровки. И, конечно, невозможно представить католическое Рождество без ёлки. Обычай украшать дом елью – языческий. Он появился почти тысячу лет назад. Однако зеленая красавица так прижилась, что с принятием христианства ее не забыли, а лишь придали новый смысл: украшенная шарами и сладостями ель – символ райского дерева, счастья и плодородия.
Особенно любят Рождество детишки. Ведь в эти дни происходит столько всего радостного и чудесного. Правда, в католической традиции они ждут вовсе не Санта-Клауса или Деда Мороза, а Святого Николая, который оставляет подарки в заранее подготовленных носочках или мешочках.
Рождественский праздник не заканчивается с наступлением утра. Всю неделю до Нового года продолжаются народные гулянья и веселье. Сегодня в Белоруссии возрождаются традиции, а потому, приехав сюда на Рождество, можно своими глазами послушать рождественскую католическую службу, а в последующие дни поучаствовать в колядках, которые в последнее время возвращаются не только в деревнях, но и в больших городах Белоруссии.

Пакінуць адказ